ZDROWIE_Toksoplazmoza_u_kotów

Toksoplazmoza u kotów


  • Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pasożyta Toxoplasma gondii.
  • Koty zarażają się toksoplazmozą, zjadając surowe, niedogotowane mięso lub upolowane zdobycze zawierające „uśpionego” pasożyta.
  • U chorych kotów mogą występować różne objawy choroby. Jeśli u Twojego mruczka pojawią się jakiekolwiek niepokojące symptomy, jak najszybciej udaj się z nim do lekarza weterynarii.
  • Toksoplazmoza jest poważnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży i może prowadzić do ciężkich uszkodzeń, a nawet śmierci płodu.
  • Zapobieganie toksoplazmozie u kotów ma na celu również ochronę zdrowia ludzi i polega na niepodawaniu kotom surowego mięsa oraz uniemożliwieniu zjadania upolowanych przez nie zdobyczy.
  • Koty nie są realnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży pod warunkiem zachowania podstawowych zasad higieny, mycia rąk i codziennego sprzątania kuwety.

Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą powodowaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Żywicielem ostatecznym, u którego dochodzi do rozwinięcia się postaci dorosłej pasożyta i jego rozmnażania, są wyłącznie koty i kilka innych gatunków kotowatych, natomiast żywicielami pośrednimi może być wiele gatunków ssaków, w tym człowiek. Toksoplazmoza w przypadku ludzi jest najgroźniejsza dla kobiet w ciąży ze względu na ryzyko znacznego uszkodzenia lub nawet śmierci płodu.

Źródła zakażenia toksoplazmozą u kotów

Koty zarażają się pasożytem poprzez zjadanie tzw. cyst tkankowych, czyli „uśpionych” pierwotniaków. Może to mieć miejsce, kiedy mają możliwość polowania i zjadania upolowanych gryzoni oraz ptaków lub gdy karmimy je surowym czy niedogotowanym mięsem, w którym znajduje się pasożyt. Po około 3-10 dniach od spożycia cyst tkankowych kot zaczyna wydalać z kałem oocysty (jaja) pasożytów. Po co najmniej 24 godzinach, a najczęściej 2-5 dniach, pasożyty stają się zagrożeniem dla innych zwierząt i ludzi. Z tego powodu niezwykle istotne jest codzienne czyszczenie kuwety i usuwanie kocich odchodów, zanim dojdzie do rozwoju form inwazyjnych pasożyta Toxoplasma gondii. Zachowanie właściwej higieny w toalecie mruczka pozwala na zdecydowane obniżenie ryzyka zarażenia się toksoplazmozą przez ludzi.

Symptomy toksoplazmozy u kotów

Przebieg choroby u kotów jest różny. U kociąt zarażonych jeszcze w łonie matki objawy kliniczne mogą wystąpić po urodzeniu, a choroba, niestety, często kończy się śmiercią zwierząt. U dorosłych kotów chorych na toksoplazmozę pojawiają się objawy ogólne, np. gorączka, brak apetytu, ból okolic brzucha. Czasem występują również objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Choroba wymaga leczenia, więc jeśli zaobserwujesz u Twojego kota jakiekolwiek niepokojące symptomy, jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Źródła zakażenia toksoplazmozą u ludzi i metody zapobiegania chorobie

Jak wyjaśnia lekarz weterynarii, Dawid Jańczak, specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób pasożytniczych: „Toxoplasma gondii jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie pasożytów, które są zagrożeniem także dla ludzi. U zdrowych dorosłych osób prawdopodobieństwo rozwoju ciężkiej postaci toksoplazmozy jest niewielkie, natomiast u ludzi z obniżoną odpornością oraz dzieci zarażonych jeszcze przed urodzeniem może wystąpić ciężka, a nawet śmiertelna postać tej choroby. Człowiek zaraża się pasożytem najczęściej poprzez zjadanie surowego lub niedokładnie upieczonego czy ugotowanego mięsa. Do zarażenia może dojść także w wyniku przypadkowego połknięcia inwazyjnych jaj obecnych w środowisku, np. z zanieczyszczonej kocimi odchodami gleby czy niesprzątanej regularnie kuwety. Pamiętajmy jednak, że zachowanie podstawowych zasad higieny – mycie rąk i codzienne czyszczenie kociej toalety, jest skuteczną metodą zapobiegania toksoplazmozie u ludzi, a wtedy koty nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia”.

Zapobieganie wystąpienia toksoplazmozy u kotów ma na celu ograniczenie rozsiewania jaj pasożytów do środowiska. Jest to jeden z elementów ochrony zdrowia ludzi. Z tego względu koty nie powinny być żywione surowym mięsem. Dodatkowo nie należy pozwalać mruczkom na jedzenie upolowanych zwierząt, co w praktyce w przypadku kotów wychodzących nie jest niestety możliwe.